AANPAK

Wij brengen de menselijke maat terug in de onderhandeling. Met opvallend resultaat!

BEDRIJVEN

Wij voorkomen uw faillissement, beslag op activa, aanscherpen van leningconvenanten of executie van uw bedrijfspand.

PARTICULIEREN

Naast financiële plichten heeft u ook rechten! Daar wijzen wij de bank en overige schuldeisers op. In uw voorde­el.

BANKEN

Probleemdossier? Wij motiveren uw debiteur mee te werken aan een structurele oplossing.

‘Onze interventies leveren onze klanten veel geld op’

Over ons

Financiële of juridische problemen? We benadrukken het positieve! Niet polariseren, maar mensen op één lijn brengen.